Warmia zdobyta!

Warmia zdobyta!

Górecki Chamber Choir zakończył tournèe po Warmii! Te kilka dni obfitowało w liczne próby i koncerty w pięknych miejscach - bazylice archikatedralnej we Fromborku w ramach Copernicus Open i bazylice kolegiackiej Dobrym Mieście w ramach Święta Warmia.  

Podczas pierwszego z koncertów wykonaliśmy Requiem d-moll W.A. Mozarta pod batutą Piotra Sułkowskiego z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Solowe partie wykonali: Ingrida Gapova, Elżbieta Wróblewska, Aleksander Kunach oraz Jarosław Bręk.

Nieszpory Ludźmierskie J.K. Pawluśkiewicza Górecki Chamber Choir wykonał wraz z zespołem Cantores Varmienses i Ars Cameralis z Krakowa również pod batutą Piotra Sułkowskiego i Olsztyńskich Filharmoników. Partie solowe wykonali: Hanna Banaszak, Joanna Freszel, Jacek Wójcicki, Andrzej Lampert i Beata Rybotycka. 

W repertuarze ostatniego koncertu znalazły się pieśni maryjne H.M. Góreckiego, które Górecki Chamber Choir wykonał pod batutą Janusza Wierzgacza. 

Fot. Piotr Budzisz