Górecki Chamber Choir na Warmii

Górecki Chamber Choir na Warmii

Już 19 i 20 sierpnia będzie można usłyszeć Górecki Chamber Choir podczas Copernicus Open w Requiem d-moll W.A. Mozarta oraz Nieszporów Ludźmierskich J.K. Pawluśkiewicza we Fromborku, a 21 sierpnia w Dobrym Mieście podczas Święta Warmii

Requiem d-moll - W.A. Mozart - 19.08

Bazylika Archikatedralna pw. WNMP i św. Andrzeja we Fromborku - 18.00

Nieszpory Ludźmierskie - J.K. Pawluśkiewicz - 20.08

Bazylika Archikatedralna pw. WNMP i św. Andrzeja we Fromborku - 18.00

Pieśni Maryjne op. 54 -  H.M. Górecki - 21.08

Bazylika kolegiacka pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście - 18.30